GDPR, Adatkezelés


Üdvözlünk a NANO tyre gumi webáruház internetes áruházában!

Kérjük vásárlás előtt mindenképpen olvassa el az adatkezelési szabályzatunkat.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatálybalépés kelte: 2018. augusztus 31.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: PICMAC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a tájékoztatóban a továbbiakban Nano tyre)

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 106-108.

Cégjegyzékszáma: 15-09-084200

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14414994-2-15

EU közösségi adószám: HU14414994

Bankszámlaszám: 10403428-50526970-65481002 (K&H Bank Zrt.)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: jelenleg nincs kinevezve a Nano tyrenél adatvédelmi tisztviselő

Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége: DoclerNet Hosting Kft. (Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., E-mail cím: [email protected])

Ügyfélszolgálat:

Hétfő - Péntek: 09 – 15

+36 1 / 490 02 42

E-mail cím: [email protected]

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja („ Adatkezelési tájékoztató”), hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy tevékenységünk során mely személyes adatát, hogyan és mire gyűjtjük, használjuk fel és miként biztosítjuk személyes adatai védelmét.Az Adatkezelőt a továbbiakban Nano tyre-nek hívjuk. A Nano tyre főként gumiabroncsok kis- és nagykereskedelmével foglalkozik, és elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza Nano tyre, mint adatkezelő elérhetőségeit, az általunk kezelt személyes adatok körét, az általunk kezelt személyes adatok kezelésének célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát, az adatvédelem és adatbiztonsági követelményeket, valamint a személyes adatai védelmében Önt megillető jogokat és jogérvényesítési módokat.

Mit jelent a személyes adat?

A személyes adat olyan, Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: az Ön családi - és utóneve, lakcíme, e-mail címe, IP címe vagy mobileszköze MAC címe, vagy az Ön eszközeire elhelyezett cookie-azonosítók (azaz sütik) is.

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 18 ÉVES

Szülő és gyermek

Amennyiben 16 év alatti kiskorú vagy, a weboldalunkon, applikációnkban ne add meg önállóan adataidat, pl. nevedet, email címedet, hanem a szülődet kérd meg, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót és ő adja meg a weboldalunkon, az applikációban a kért adatokat.

Webáruházunkban pedig 18 év alattiak nem tudnak vásárolni, szülőd segítségét kérd a vásárláshoz!

SZÜLŐKNEK: A Nano tyre weboldalain, applikációiban fel lehet iratkozni hírlevélre, a webáruházban meg lehet rendelni termékeket, lehet E-bookot vagy kedvezményes kupont letölteni, gumiabroncs értékelést leadni, regisztrálni, amely szolgáltatások kapcsán személyes adatokat kérünk el a felhasználóktól és sok esetben hozzájárulásuk alapján kezeljük azokat. A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait, illetve az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a szülőtől kérjük. A szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Nano tyre fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a Nano tyre szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra a jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót a weboldalainkon, applikációinkban közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre is elküldjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen, ajánlott a Nano tyre weboldalainak, applikációinak, ill. megadott e-mail postafiókjának a rendszeres ellenőrzése.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

A Nano tyre által történő adatkezelés a weboldalaink, applikációink igénybevétele során főként az Ön megrendelésének, mint szerződésnek a teljesítésén, vagy az Ön hozzájárulásán alapszik (pl. amikor hírlevelünkre feliratkozik), azonban néhány esetben jogszabály alapján kezelünk személyes adatokat. Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál, mely fontos információkkal szolgál arról, hogy miként gyűjtjük az Ön személyes adatait, milyen típusú adatokat gyűjtünk, illetve azokat miért használjuk fel, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint meddig tároljuk személyes adatait az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy a Nano tyre velünk szerződés viszonyban álló adatfeldolgozókat is igénybe vesz a tevékenysége során. Néhány esetben pedig az Ön személyes adatait más adatkezelőknek is átadja, elérhetővé teszi. Az adatfeldolgozók tevékenysége, illetve az átadott adatok köre minden esetben az adott adatkezelés esetén feltüntetett személyes adatokat jelenti. Amennyiben az adatfeldolgozók tevékenységével érintett adatok vagy az átadott személyes adatok köre ezektől eltér, azt külön jelezzük. Az adatfeldolgozókat és a személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatokat további címzettek részére is közölhetjük. Az Ön, a Nano tyre vagy harmadik személy jogi igényének érvényesítése esetén elsősorban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság részére, vagy más közhatalmi szerv (eljáró hatóság, bűnüldöző szervek, közjegyző, NAV stb.) részére, ill. bírósági vagy egyéb hatósági megkeresésre adhatunk át adatokat. A webshopban a bankkártyás fizetéskor pedig Ön önálló adatkezelők, a fizetési szolgáltatók webhelyeire kerül át, itt a Nano tyre nem kezel és nem is ad át senkinek fizetéshez megadott adatot, csak a fizetési szolgáltatók. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben közösségi média platformjainkat használja (pl. Facebook oldalunkat likeolja, követ minket), a közösségi média platform szolgáltatója is kezeli az Ön adatait önálló adatkezelőként. A közösségi média profilja, hozzászólásai láthatóvá válnak továbbá a média platformjainkat látogató személyek számára is.

A Nano tyre fenntartja magának a jogot arra, hogy a kintlévőségeit engedményezés útján harmadik személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Az engedményezés révén megváltozik a jogosult személye. Engedményezés esetén a Nano tyre az engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel a jogosult pozíciójában lévő személynek.

1. A REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A www.gumi-b2b.hu oldalon partnerként (csak cégek tudnak itt regisztrálni) regisztrálók adatait azért kérjük el és kezeljük, hogy Önnek partneri ár és egyéb ajánlatainkról üzenetet tudjunk küldeni, illetve Ön igénybe tudja venni partneri adatbázis hozzáférésre vonatkozó szolgáltatásunkat. Az adatokat a felhasználók beazonosítása és kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából is kezeljük, a szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról küldünk információt, emlékeztetőt, vagy adatfrissítést kérnünk Öntől.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

 • e-mail cím
 • jelszó
 • név
 • telefonszám

 

 

A kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra, szolgáltatás biztosítására szolgáló regisztrációs adatok kezelésének jogalapja az Ön ésNano tyre közötti szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján):

az Önnel a weboldalak, applikációk használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek vagy az Általános Szerződési Feltételek megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele

A regisztráció törléséig.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére partneri ajánlatokat küldeni arra az elérhetőségére, illetve a szolgáltatásunkban foglalt hozzáférés adatait Önnek elküldeni. Az ajánlatok, hozzáférés eljuttatásához, kapcsolattartáshoz szükséges a fenti adatok megadása, ha nem adja meg ezeket, Ön nem lehet a partnerünk, nem tudjuk Önnek a partneri szolgáltatást biztosítani. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet, hozzáférési adatait célba juttassuk Önnek, kapcsolatot tartsunk Önnel, az Ön nevét pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a hozzáférést, partneri ajánlatokat. A telefonszám az ajánlatokkal kapcsolatos kapcsolattartást, annak megkönnyítését szolgálja. Az email cím és jelszó megadása szükséges az Ön felhasználói fiókjához biztosításához és Ön általi kezeléséhez.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor kinyilváníthatja, hogy nem kér többé partneri ajánlatokat, illetve nem kívánja többé igénybe venni a szolgáltatásunkat. Ennek módja: a [email protected] e-mail címre írott kérelemmel, továbbá a Nano tyre „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén.

Kinek adjuk át az Ön adatait:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

nagykerekeskedők

 

partneri ajánlatok teljesítése

pénzintézetek

 

fizetés lebonyolítása

logisztikai cégek

 

partneri ajánlatok teljesítése, kiszállítása

DoclerNet Hosting Kft.

(Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

Rocket Science Group LLC (Georgia, USA)

675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

www.mandrill.com

a levelezőrendszert biztosítja számunkra

2. WEBSHOP VÁSÁRLÁS, FIZETÉS, KISZÁLLÍTÁS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

a Nano tyre www.nano-tyre.hu webshopjában történő vásárlás, ill. megrendelések felvétele, feldolgozása, kapcsolattartás ezekkel kapcsolatban, hozzáférés korábbi megrendelésekhez, az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételének dokumentálása, fizetés és termék kiszállításának, átvételének lebonyolítása, jótállás, szavatosság intézése. Vásárlásról, illetve a szolgáltatás igénybevételéről számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a Nano tyret érintő számviteli kötelezettségek teljesítése.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Megrendeléshez :

 • családi és utónév
 • cím
 • telefonszám
 • email cím

· kuponkód (amennyiben Ön felhasznál kupont a vásárláshoz)

 • dátum, időpont
 • megrendelt termék: megnevezése

mennyisége/vételára

 • a Nano tyre részéről a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma

Fizetéshez:

 • fizetési mód
 • az Ön bankszámla száma átutalás esetén

Kiszállításhoz/átvételhez :

 • szállítási név
 • cím
 • telefonszám

A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelésJogi kötelezettség teljesítése ( GDPR 6. cikk (1) c). pont) alapján történik

a Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdése, illetve az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján.

A könyvviteli elszámlást alátámasztó bizonylatok adatain túli adatok kezelésének jogalapja az Ön és Nano tyre közötti szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A Nano tyre kapcsolattartói adatok kezelésének jogalapja a kapcsolattartó személy és aNano tyre közötti szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését (megrendelést) megelőző kapcsolatfelvételkor az első személyes adatok a Nano tyre részére átadásra kerülnek a szerződéskötés (megrendelés) érdekében.

Azokat a személyes adatokat, amik nem minősülnek könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatnak, a megrendelés teljesítésétől, illetve a jótállás igénybevételétől számított 5 évig vagy ha bármilyen okból kifolyólag ez hosszabb, akkor a polgári jogi elévülési idő végéig őrizzük meg, a jótállás, szavatosság, illetve az esetleges jogviták rendezése érdekében.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megrendelés ill. szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének előfeltétele. A megrendeléshez ill. szolgáltatás igénybevételéhez, kapcsolattartáshoz, fizetéshez, kiszállításhoz, jótállási ügyintézéshez szükséges a fenti adatok megadása, amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megrendelését, igényét, megkeresését feldolgozni, teljesíteni ill. az általunk nyújtott szolgáltatást nem, vagy csak részben tudja igénybe venni. Ha nem adja meg a nevét és emailcímét, telefonszámát, akkor nem tudjuk a megrendelését felvenni és feldolgozni. Amennyiben nem adja meg a kuponkódot, akkor nem tudja a kedvezményét igénybe venni a fizetéshez. Amennyiben a számlázáshoz szükséges, jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról ill. szolgáltatás igénybevételéről az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani. Amennyiben a szállítási adatokat nem adja meg, akkor nem tudjuk a terméket kiszállítani vagy átadni Önnek.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megrendelések feldolgozásában, teljesítésében, fizetésben, kiszállításban, átvételben a következő személyek vesznek részt:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

DoclerNet Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a kibocsátott számlák adatairól

nagykerekeskedők

 

megrendelések teljesítése, áru beszerzése

pénzintézetek, fizetési szolgáltatók

 

fizetés lebonyolítása (Önálló adatkezelő: a fizetéshez általában kezeli az Ön kártyaszámát, nevét, bankját, kártyája típusát, lejárati idejét, biztonsági kódját, esetenként egy működő email címet és jelszót is. Az online fizetés lebonyolításához ezeknek az adatoknak a kezelése elengedhetetlen, azonban ahhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, csak a fizetési szolgáltató.)

logisztikai cégek

 

megrendelések kiszállítása

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

E-mail cím: [email protected]

www.arukereso.hu

Adatkezelési tájékoztató: http://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

az Adatkezelő részt vesz az Online Comparison Shopping Kft. megbízható bolt programjában. A program működése érdekében az Szolgáltatásban történő vásárlások után a Felhasználó e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu szolgáltatója részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése.

szervízek

 

szervizelés, termék átvétele

Rocket Science Group LLC (Georgia, USA)

675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

www.mandrill.com

a levelezőrendszert biztosítja számunkra

3. PANASZKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Nano tyre által kínált termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő vásárlói panaszok, kifogások kezelése, azok kivizsgálása, megrendelések beazonosítása az Ön fogyasztói jogai érvényesítésének biztosítása érdekében, ill. kapcsolódó eljárások céljából.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

 • megrendelési adatlapon megadott adatai
 • családi és utónév
 • cím
 • panasz nyilvántartási száma
 • panasz előterjesztésének helye és ideje

· panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása

· panaszhoz mellékelt, iratok, adatok, dokumentumok, bizonyítékok jegyzéke

 • termékre vonatkozó adatok
 • e-mail cím
 • telefonszám

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont):

Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

Vásárlók könyvébe való bejegyzési lehetőség biztosítása a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet 25. § alapján

Az panaszkezelés során Ön által megadott ezen adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.

A Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, ill. a vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát 2 évig őrizzük meg, a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 25. § (5) bekezdése alapján.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljes körűen tudja gyakorolni, Nano tyre a vonatkozó panaszt adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudja kivizsgálni, ill. annak eleget tenni. A megrendelési adatlapon megadott adatait csak akkor kell megadnia, ha azokkal mi nem rendelkezünk, ellenkező esetben ezeket az adatokat a beazonosítás érdekében automatikusan kezeljük a fenti célból.

Adatok törlésének módja: Az adatokat a törvényi határidő lejártával töröljük.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A panaszok kezelésében a következő személyek vesznek részt:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

nagykerekeskedők

 

megrendelések teljesítése, áru beszerzése

pénzintézetek, fizetési szolgáltatók

 

fizetés lebonyolítása (Önálló adatkezelő: a fizetéshez általában kezeli az Ön kártyaszámát, nevét, bankját, kártyája típusát, lejárati idejét, biztonsági kódját, esetenként egy működő email címet és jelszót is. Az online fizetés lebonyolításához ezeknek az adatoknak a kezelése elengedhetetlen, azonban ahhoz az Adatkezelő nem fér hozzá, csak a fizetési szolgáltató.)

logisztikai cégek

 

megrendelések kiszállítása

4. HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Hírlevél formájában elektronikus direkt marketing üzenetek küldése az Ön számára a Nano tyre részéről, annak érdekében, hogy testreszabott ajánlatokkal keressük meg Önt, értesítéseket és ajánlatokat küldhessünk az Ön részére szolgáltatásainkkal, híreinkkel, akcióinkkal, nyereményjátékainkkal, promócióinkkal, újdonságainkkal kapcsolatban.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

 • név
 • e-mail cím

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Nano tyre saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal keresse meg Önt a hírlevél fogadására megadott e-mail címén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

A hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél, direktmarketing üzenet, személyre szabott ajánlat szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok bármelyikének megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatot Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ill. személyre szabott ajánlatokat küldeni arra az elérhetőségére. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek, az Ön nevét pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a hírlevelet.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket a hírlevélben erre a célra megjelölt linken keresztül, vagy a [email protected] e-mail címre írott kérelemmel, továbbá a Nano tyre „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében a következő személyek vesznek részt:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

Rocket Science Group LLC (Georgia, USA)

675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

www.mandrill.com

a levelezőrendszert biztosítja számunkra

DoclerNet Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

5. E-BOOK, ONLINE KIADVÁNYOK, KEDVEZMÉNYES KUPONOK LETÖLTÉSE

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

 • családi és utónév
 • e-mail cím

· telefonszám (opcionális)

· foglalkozási csoport (opcionális)

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Nano tyre saját üzletszerzés céljából reklámajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal keresse meg Önt a megadott elérhetőségein a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.

Ön bármikor jogosult az ajánlatok fogadásához történő hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

Addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vissza nem vonja a hozzájárulását.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudjuk Önnek elküldeni az Ön által igényelt E-bookot vagy kupont, vagy nem tudunk személyre szabott ajánlatot küldeni. Az e-mail címét abból a célból kérjük el, hogy az Ön által kért e-bookot, online kupont vagy azok letöltési linkjét az Ön részére meg tudjuk küldeni, illetve ide küldjük az ajánlatokat, híreinket is. Családi és utónevét pedig abból a célból kérjük, hogy be tudjuk Ön azonosítani. Ön választása szerint a telefonszámát is megadhatja, hogy ott értesüljön az információkról, ajánlatokról. A besorolás megadásával Önnek személyre szabott ajánlatokat tudunk küldeni.

 

Adatok törlésének módja: Az Ön által megadott adatokat a fenti határidő lejártával töröljük. Továbbá Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni a [email protected] email címre írott kérelemmel vagy „ Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén . Törlési kérelme esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön ezen személyes adatait?

Az Ön által igénybe vett e-book, online kupon letöltési szolgáltatással kapcsolatban az Ön által megadott fenti adatokat az alábbi személyeknek adjuk át:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

Rocket Science Group LLC (Georgia, USA)

675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

www.mandrill.com

a levelezőrendszert biztosítja számunkra

DoclerNet Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

6. ÉRTÉKELÉS LEADÁSA

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Annak érdekében, hogy az Ön számára www.tyre-test.org/hu oldalon vásárlói visszajelzési lehetőséget biztosítsunk, illetve növeljük ezzel a webshopunk, termékeink és szolgáltatásaink minőségét. A termékek mellett a vásárlói vélemények megjelenítése más vásárlók tájékozódása érdekében.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

 • név (opcionális),
 • autó típusa
 • megtett km

· gumiabroncs gyártó, mintázat, méret

· teljesítmény/vásárlási vélemény/vezetési élmény/tartósság értékelése

 • megjegyzés

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a weboldalainkon, webshopunkban a vonatkozó termékek mellett a véleményeket név nélkül NYILVÁNOSAN megjelenítjük. Amennyiben ezzel nem ért egyet, akkor ne adjon le értékelést.

Az Ön hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

ahhoz, hogy a vásárlói visszajelzésekkel, termékeinek, szolgáltatásainak javításával és a vonatkozó termékeknél más vásárlóknak történő megjelenítésével kapcsolatban a Nano tyre az Ön által megadott személyes adatait kezelje.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az értékelési szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vagy vissza nem vonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben az autóra, gumiabroncsra vonatkozó adatokat, és az Ön véleményét, értékelését nem adja meg részünkre, úgy nem tud visszajelzést küldeni nekünk a vásárolt termékről. Amennyiben a nevét nem adja meg, akkor le tudja adni az értékelést.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor kérheti adatainak törlését, vagy az [email protected] email címre írott kérelemmel vagy „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön ezen személyes adatait?

Az értékelés kapcsán az Ön által megadott fenti adatokat, az alábbi személyeknek adjuk át:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

levelező program szolgáltatója

 

levelezés biztosítása

DoclerNet Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

nagykereskedők

 

szolgáltatás értékelésének eljuttatása

7. TILALMI LISTÁS ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Ön leiratkozik hírlevél szolgáltatásunkról vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után a Nano tyre köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése (DM törvény) alapján. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérők adataitól.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

 • családi és utónév

· lakcím (amennyiben rendelkezünk vele)

 • e-mail cím

Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) c). pont):

a Nano tyre a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán (egyéb aktívadatbázisoktól elkülönítetten) helyezi el.

E-mailes reklámok megtiltása esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (7) bekezdése.

A tilalmi listán a Nano tyre korlátlan ideig kezeli az Ön adatait, kivéve, ha Ön azok törlését kifejezetten kéri.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megtartása jogszabályi kötelezettségen alapul, azokkal a Nano tyre már rendelkezik, így Önnek nem kell megadnia adatokat.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor ingyenesen kérheti a törlést, a [email protected] e-mail címre írott kérelemmel, vagy „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük.

 

Kinek adjuk át az Ön adatait : Nano tyre a tilalmi listán kezelt adatokat nem adja át senki részére.

8. ÜZENETKÜLDÉS, TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (email, telefon)

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

a Nano tyre-nek történő üzenetküldés, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, ajánlatkérés céljából.

Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen a Nano tyre-nek a [email protected] email címre küldött üzenet útján.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

· családi és utónév

 • telefonszám
 • email cím

· Facebook felhasználónév

· üzenet tárgya, tartalma

 

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

A gyors és interaktív kapcsolatfelvétel, valamint a szolgáltatásaink magas színvonalának biztosítása érdekében ill. az esetleges jövőbeni jogi igények miatt. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez, a megkeresésekre adandó válasz elküldéséhez. A Nano tyre a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta, a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: adatbiztonsági intézkedések, illetve a tiltakozási jog biztosítása az Ön számára.

Amennyiben valamely jogi igény vagy ennek lehetősége miatt megőrzésre kerülnek az adatok, úgy a Nano tyre jogos érdekére tekintettel történik szintén az adatkezelés. Ilyen esetben a Nano tyre-nek nagyobb érdeke fűződik jogai érvényesítéséhez vagy jogi igénnyel szembeni védekezéshez, mint az érintett személy érdeke a személyes adatok törléséhez, figyelemmel arra, hogy az adatok törlése esetén igényét nem tudná vagy lényegesen nehezebben tudná érvényesíteni, illetve igénnyel szemben védekezni.

Az ügyfélszolgálati ügyintézés befejezésétől, lezárultától számított 5. év végéig vagy ha bármilyen okból kifolyólag ez hosszabb, akkor az elévülési idő végéig őrizzük meg, a fogyasztói jogok, panaszkezelés, a GDPR-ban Önnek garantált jogok biztosítása, a jótállás, szavatosság, illetve az esetleges jogviták rendezése érdekében, a határidő lejártát követően az adatokat töröljük.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését feldolgozni, megválaszolni, kapcsolatot felvenni vagy tartani Önnel, vagy ajánlatot adni Önnek.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

levelezési rendszert biztosítja

DoclerNet Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

9. WEBOLDALUNKON VALÓ BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTI)

 

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, felhasználói felület megfelelő kialakítása, weboldalunk folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása érdekében, adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá az Ön érdeklődési köreinek, preferenciáinak ill. böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalunkhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán. A testreszabás érdekében a számítógépén ún. cookie (sütik) elhelyezése történik, melyek egy későbbi látogatás során visszaolvashatók, ezekről további részleteket talál a jelen adatkezelési tájékoztató COOKIE fejezetében.

Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat a jogos érdek alapján kezelt személyes adatok kezelése ellen a Nano tyre-nek a [email protected] email címre küldött üzenet útján.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

· az Ön számítógépének IP címe

· weboldalunkon történő látogatás időpontja (kezdő és befejező időpont), időtartama

· az Ön beállításaitól függően a böngészéshez használt böngésző és az operációs rendszer típusa

· weboldallal kapcsolatos aktivitásra vonatkozó adatok

· arra vonatkozó adat, hogy honnan látogatja weboldalunkat

· korábban megtekintett weboldalak

· Facebook/Instagram/*** platform azonosító adatok: **** like gomb használata, hozzászólás vagy üzenet küldése esetén

 • munkament sütik
 • Google forgalom sütik

· Facebook remarketing sütik (egyedi reklám ajánlatot biztosítanak)

A sütik által kezelt személyes adatokon kívüli személyes adatok kezelésének jogalapja a jogos érdek

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása az Ön számára. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez. A Nano tyre a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.

A sütik közül jogos érdek alapján kezeljük az Ön által rögzített adatokat tároló sütiket („user-input cookies”), felhasználóközpontú biztonsági sütiket („user centric security cookies”), multimédia-lejátszó munkamenet-sütiket („multimedia player session cookie”), terheléskiegyenlítő munkamenet-sütiket („load balancing session cookies”), a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütiket („user interface customization cookies”).

Biztosítékok: a megfigyelés nem folyamatos, térben és időben korlátozott. A Nano tyre biztosítja Önnek továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.

A sütik közül a munkamenet sütik és a weboldal működéséhez szükséges sütik által rögzített személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön és Nano tyre közötti szerződés teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)

A cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) vagy addig, amíg Ön nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.

Az Ön hozzájárulása alapján alkalmazott remarketing és Google forgalom süti esetében a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig), vagy ameddig Ön az adatok törlését nem kéri.

A remarketing (egyedi ajánlatot biztosító) és a Google forgalom sütik esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása .

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

 

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem a Nano tyre gyűjti Önről. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra önmagukban nem alkalmasak, a Nano tyre a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használja fel, melyek a Nano tyre által nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Adatok törlésének módja:

A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.

A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé tételében a következő személyek vesznek részt:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

weblapszerkesztő, rendszergazda

 

weblapok, applikációk adatbiztonsági és rendszergazdai felügyelete

DoclerNet Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

program szolgáltatók

 

weblap, applikáció működése

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA

honlap webanalitikai szolgáltatás

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

remarketing süti szolgáltatója, hogy Önnek személyre szabott ajánlatot jeleníthessen meg

10. KÖZÖSSÉGI MÉDIA AKTIVITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A közösségi fórumon történő megjelenéshez, az ott szervezett aktivitáshoz, referencia céljából, illetve a kapcsolódó funkciók (likeol, követ, csatlakozik, kommenteket ír, helyez el) használatának biztosítása céljából. Annak érdekében, hogy az Ön véleményének, visszajelzésének ismeretében a szolgáltatásainkat megfelelően fejleszteni tudjuk, naprakészek legyünk az ismertségünket illetően, és ennek megfelelően esetleg szolgáltatásainkat is bővítsük, illetve kapcsolatban álljunk Önnel.

Az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média platformot üzemeltető szolgáltató részére. E körben ismételten felhívjuk figyelmét, hogy ezen közösségi oldalak adatkezelésére azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban minket felelősség nem terhel. Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom sok esetben látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok megadásával kapcsolatban.

Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen a Nano tyre-nek a [email protected] email címre küldött üzenet útján.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

· közösségi profiljához (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, YouTube) tartozó felhasználóneve

· esetenként: közösségi média profilján az Ön által nekünk megadott személyes adatok

· esetenként: az Ön által közölt vélemény, hozzászólás tárgya, tartalma

Jogos érdek

(GDPR 6. cikk. (1) f) pontja)

Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása, kapcsolattartás, referencia az Ön számára. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez. A Nano tyre a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.

 

Biztosíték: Ön saját elhatározásából használja a közösségi platform szolgáltatásait. Biztosítjuk Önnek továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.

 

Amíg Ön nem iratkozik le, állítja le a követést, ill. tiltakozik az adatok kezelése ellen.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Nem tud like-olni, hozzászólni, vagy ajánlani minket a közösségi fórumon, illetve mi sem használhatjuk fel az adatait referencia céljából, szolgáltatásaink fejlesztésére, vagy kapcsolattartásra.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

Facebook platform szolgáltatója

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA

Google+ platform szolgáltatója

Twitter, Inc

1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

Twitter közösségi platform szolgáltatója

Pinterest Europe Ltd.

Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Pinterest platform szolgáltatója

YouTube LLC

901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States

YouTube platform szolgáltatója

DoclerNet Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

11. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Annak érdekében, hogy az „Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei” fejezetben ismertetett jogainak gyakorlását biztosíthassuk az Ön részére. Továbbá, hogy az Ön által gyakorolható jogok tekintetében meg tudjunk felelni a GDPR által a Nano tyreval szemben támasztott elszámoltathatósági követelménynek.

Mely személyes adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

 • megkeresésben megadott adatok
 • név
 • e-mail cím vagy más elérhetőség
 • kérelem tárgya, tartalma

Jogi kötelezettség teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján).

a z érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatban a GDPR 5. cikk (2) bekezdése alapján (elszámoltathatóság elve) és a GDPR 12. cikkének (2) bekezdése alapján, tekintettel a 11. cikkre is (azonosítást nem igénylő adatkezelés)

 

Az adatokat a megkereséstől számított 5 évig őrizzük meg, a GDPR-ban Önnek biztosított jogokra vonatkozó igazolási kötelezettségünk okán.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele lehet, neve beazonosítás miatt szükséges. Amennyiben azokat nem adja meg, előfordulhat, hogy nem vagy nem teljeskörűen tudjuk a megkeresését feldolgozni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

Név

Székhelye

Adatátadás, adattovábbítás célja

DoclerNet Hosting Kft.

1101 Budapest, Expo tér 5-7.

tárhelyszolgáltató

MÁS HONLAPRA MUTATÓ LINKEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön kényelme és teljesebb tájékoztatása érdekében más honlapokra, blogokra mutató linkeket ill. menüpontokat helyeztünk el. Ezen honlapok, blogok a Nano tyre-tól függetlenül működnek, azokra ill. azok adatkezelésére vonatkozóan saját adatkezelési szabályzattal rendelkeznek, ezekre nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a hivatkozott honlapok ill. blogok adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, ha azokra látogat. A hivatkozott honlapok, blogok tartalmáért, azok használatáért vagy a honlapok adatvédelmi szabályzatáért minket semminemű felelősség nem terhel, ez alól kivételt képez az az eset, ha a hivatkozott honlapot is a Nano tyre üzemelteti .

Közösségi vagy más tartalom megosztó weboldalak : Amennyiben Ön hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatkezelési szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban a Nano tyret felelősség nem terheli.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA

Amennyiben Ön használja a Nano tyre weboldalait, applikációit ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor Ön úgy dönt, hogy bepipálja a vonatkozó felületen az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szöveget, ezzel Ön elfogadja a Nano tyre-nek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Amennyiben Ön a Nano tyre Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal nem ért egyet, úgy ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a weboldalt, applikációt!

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Nano tyre mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. A Nano tyre ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok előírásainak betartásához szükségesek.

A Nano tyre a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

· az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé,

· az adatok kezelésénél Nano tyre https protokollt használ, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver,

· a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat,

· a fizetés a fizetést bonyolító bank (Barion) saját felületén történik, az Adatkezelő nem lát vagy ismer meg Felhasználói kártya adatokat, illetve TLS titkosítást használ a banki/Barion fizetési felület.

· biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolgató legyen

· védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk,

· az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk,

· biztonsági intézkedéseinket rendszeresen évente teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Az Ön Nano tyre által kezelt személyes adataihoz az Nano tyre szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső eljárásrendek szerint: adminisztrátorok, informatikus, az ügyre dedikált személyek.

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, a Nano tyre a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami a Nano tyre (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:

Megfelelőségi határozat- GDPR 45. cikk (1) bekezdése alapján

2016/1250 (EU) Bizottság végrehajtási határozata (USA - EU Privacy Shield List)

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA

weboldal látogatottsági statisztikák céljából

Twitter, Inc

1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

közösségi platform biztosítása

YouTube LLC

901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States

közösségi platform biztosítása

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

COOKIE

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön eszközére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

Sütik letiltása: Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

A Weboldalon használt cookie-k a következők:

1. Google forgalom cookiek - a Google forgalom figyelésére használja a Google

A weboldalak a Google LLC („Google”) Google Analytics rendszerét használják a látogatottságuk elemzésére. A Google Analytics rendszere cookie-kat, vagyis kisméretű szöveges fájlokat tárol el az Ön eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát. Az Ön honlap-látogatási szokásait és az Ön IP címét a Google USA szervereire viszi át. A Google ezekből az adatokból jelentéseket állít össze a Nano tyre számára. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics Önt nyomon kövesse a weboldalainkon, akkor töltse le: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A Cookie tájékoztató sáv megjelenését befolyásoló cookie:

cookies_consent – azt mutatja, hogy jelent-e már meg az adott látogatónak a tájékoztató sáv

Goodbye banner működéséhez szükséges cookiek:

2017_NANOTYRE_bye_time - a látogató weboldalra érkezésének időpontja, ne jelenjen meg a felugró azonnal, csak beállított idő elteltével

2017_bye_NANOTYRE – jelent-e már meg a felugró ablak

2017_bye_NANOTYRE_kell – tárolja, hogy kell e goodbye felugró ablakot megjeleníteni

Saját cookiek, amik a Felhasználók által meglátogatott aloldalakat tárolják:

arrival_url , referer - milyen url-ről, honnan érkezett a Felhasználó

route - a weboldalon megtekintett aloldalak listája, dátummal

URL ben érkező Google azonosítók saját tárolására szolgáló cookiek:

utm_source, utm_medium, utm_campaign, gclid

Affiliate partner azonosítását segítő cookie:

aff_id

2. Átmeneti (session) cookiek, a munkamenet végén törlődnek:

Ezek a sütik nélkülözhetetlenek a weboldalainkon történő navigáláshoz, a kulcsfontosságú funkciók működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k a webshopban az Ön által kiválasztott termékeket tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

A weboldal keresőjének működését biztosító cookie:

kereses - ebben a cookieban több dimenziós tömb hierarchiában tárolódik a kereső minden paramétere (pl.: gumit-, felni-, teher/MG abroncsot keres e, abroncs/felni méret, idény, típus)

A kosár működéséhez szükséges cookie:

cart - ebben a cookieban több dimenziós tömb hierarchiában tárolódik a webáruház kosarának aktuális állapota (terméklista - azonosító, ár és mennyiség - feltöltött kedvezmény kupon)

A leadott megrendelés adatait tároló cookie

order - ebben a cookieban több dimenziós tömb hierarchiában tárolódik a webáruházban aktuálisan leadott megrendelés adatai, rendelés után a köszönjük oldalon jelennek meg ezek az adatok (termék adatok, szállítási, számlázási információk, fizetési információk)

Kártyás fizetés tranzakció adatai:

barion - a barion rendszer által a fizetési tranzakcióról (pl.: sikeres/nem sikeres) visszaadott adatokat tárolja, a köszönjük oldalon ezt is meg kell jeleníteni

cib - a cib fizetési rendszer által a fizetési tranzakcióról (pl.: sikeres/nem sikeres) visszaadott adatokat tárolja, a köszönjük oldalon ezt is meg kell jeleníteni

A sütikben tároljuk a kosárba tett termékeket, amennyiben nem történik vásárlás, hogy az Ön legközelebbi látogatásakor a kosarát visszaállíthassuk.

Aktuális, általában felugró ablakban megjelenő akcióink kezeléséhez tartozó cookie, amely arra vonatkozóan tárol információt, hogy az ablakot Önnek meg kell-e jelenítenünk, vagy meg volt már jelenítve.

3. Harmadik féltől származó célzott reklám cookie

Weboldalainkon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Ilyen sütit alkalmaz a Facebook a weboldalunkon, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából. Ez azt jelenti, hogy a weboldalunkon az Ön által megtekintett termékekről tárol adatot, amely alapján weboldalon kívüli hirdetési felületen ugyanazt a terméket hirdeti meg Önnek. Az adatok a Facebookhoz jutnak el, aki a sütit szolgáltatja nekünk.

PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során profilalkotást az alábbiak szerint végzünk.

Közösségi Platformok : Amennyiben közösségi média platform oldalunkat használja, akkor az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média platformot üzemeltető szolgáltató részére. E körben ismételten felhívjuk figyelmét, hogy ezen közösségi oldalak adatkezelésére és esetleges profilalkotására, azok saját adatkezelési szabályzatai vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban minket felelősség nem terhel.

Google Analytics: A weboldalainkon Google Analytics szolgáltatást használunk.

A Google tájékoztatója a szolgáltatásról: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri a Nano tyre. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords.

Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja.

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Remarketing: A Facebook sütit alkalmaz a weboldalunkon, amely adatokat kezel dinamikus remarketing céljából. Ez azt jelenti, hogy a weboldalunkon az Ön által megtekintett termékekről tárol adatot, amely alapján weboldalon kívüli hirdetési felületen ugyanazt a terméket hirdeti meg Önnek. Az adatok a Facebookhoz jutnak el, aki a sütit szolgáltatja nekünk.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt a Nano tyre által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

1. Hozzáféréshez való jog

2. Helyesbítés joga

3. Törléshez való jog

4. Adatkezelés korlátozásához való jog

5. Adathordozáshoz való jog

6. Tiltakozás joga

7. Hozzájárulás visszavonásának joga

1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy a Nano tyre milyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2. HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük

- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

- a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat

- közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben a Nano tyre nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

- Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát

- az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

- minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

- ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

5. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján a Nano tyre továbbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6. TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése a Nano tyre jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. A Nano tyre a fenti PROFILAKOTÁS fejezetben foglaltak szerint végez profilalkotást. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

7. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Nano tyre ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A Nano tyre indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Önt a személyes adatainak a Nano tyre részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

1. Panaszjog

2. Bírósági jogorvoslathoz való jog

3. Kártérítéshez való jog

A Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv ( Ptk.) alapján lehetséges.

1. PANASZJOG

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyelti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu.

2. Bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:

· a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen

· abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről

· amennyiben az Ön kérelme nyomán a Nano tyre nem tesz intézkedést késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül

· a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.

A felügyelti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, a Nano tyre ellen a per megindítható a Nano tyre székhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

3. Kártérítéshez való jog

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (Nano tyre) vagy az adatfeldolgozótól. A Nano tyre, ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók a Nano tyre székhelye szerinti bíróság ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

Tájékoztatjuk, hogy ezeket a vagyonjogi pereket általános szabály szerint a törvényszék előtt lehet megindítani, ugyanide tartoznak a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perek is. Az általános szabálytól eltérően azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg vagy amelyekben az igény értéke nem meghatározható, a járásbíróság hatáskörébe tartoznak.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A Nano tyre az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („ GDPR”)

2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)

3. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)

4. 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)

5. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („ Ptk.”)

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

Az Ön részére az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ön jogainak biztosításában a Nano tyre adatvédelemért felelős, kijelölt kapcsolattartója nyújt segítséget a [email protected] e-mail címen vagy a +36 1 / 490 01 18 telefonszámon keresztül hétfőtől péntekig, 8 és 15 óra között. A Nano tyre-nél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nano tyre felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az [email protected] e-mail címre.

© PICMAC Kft. / Jambrik Ügyvédi Iroda (2018)

Jelen dokumentum letölthető változata elérhető az alábbi linken: PDF letöltés

Árukereső vélemények

GY.I.K.

Elakadt? Kérdése van? Valami nem egyértelmű? Jöjjön nézze meg hátha mást is érdekelt már a kérdése

Gyakran Ismételt Kérdések

Megbízható bolt

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

A NANO-tyre az Árukereső minősített webáruháza

Vedd a neten

vedd a neten logo ecommerce logo kicsi